Ta barna ut i den spiselige naturen!

Å sanke sopp og nyttevekster har tradisjonelt vært en voksengreie for å få fylt opp fryseren til vinteren. Det ser vi endrer seg. Moderne barnefamilier skjønner at sanking handler mer om at barna må lære gleden over å selv finne mat i naturen.

Barn har alltid plukket bær og gauksyre Oxalis acetosella og tygd på strå. «Men ikke for mye, du kan få vondt i magen!» har rådet vårt vært. «Og ikke der fra veikanten!» Sopp har vi skremt dem fra å plukke ved å hevde det kan være like farlig som å krysse veien på rødt lys eller bade rett etter å ha spist. «Du synker rett til bunns!». Men er det ikke da vår egen frykt og vår egen kunnskapsmangel vi demonstrerer?

Barn har de aller beste forutsetninger for å bli gode og trygge sankere. De lærer fort. De er åpne for nye smaker. De liker jakten på noe man ikke helt vet hvor man kan finne. Dette skal vi stimulere dem til å gjøre mere. Å sanke vill mat er den beste måten å lære barn noe om matens verdi og kvalitet, forskjellige smaker og at det krever litt svette å få mat på bordet. Dette er nyttig og nødvendig kunnskap i en verden der matproduksjon fjernes fra vår hverdag og vårt nærmiljø og «mat» blir til et plastinnpakket butikkprodukt vi vi først og fremst sjekker for pris og holdbarhetsdato før vi kjøper.

Nettkurset Plukk, studér, spis
Høsten 2019 utgav NSNF i samarbeid med DNT boken Plukk, studér, spis. Den gir grunnleggende kunnskap om sopp og nyttevekster, presentert for barn. Boken gir kunnskap om nærnaturen og naturtypene skog og strand. Barna blir introdusert for utvalgte nyttevekster og sopper og får grunnleggende kunnskap om giftsopper og matsopper. Boken inneholder også et eget kapittel om hvordan de kan bruke sopp og nyttevekster i turmaten.
Den skal være et nyttig verktøy for å lære barna å bruke naturen og forstå mer om hvor maten kommer fra. Planen var at våre lokalforeninger i vår skulle holde vanlige kurs med grunnlag i boken. Men pandemien tvang oss til å tenke nytt. Vi utviklet derfor et enkelt opplegg med et felles nettforedrag og påfølgende egentur med konkrete aktiviteter og oppgaver i skogen. Tilbudet ble populært, og vi har så langt fylt opp tre kurs på nyttevekster og tre kurs på tang og tare. Deltakerne har opplagt satt pris på fleksibiliteten i hvordan kurset kunne gjennomføres og det har også vært et flott tilbud til våre medlemmer som ikke bor der det ellers arrangeres kurs så ofte. Nå står soppkursene for tur.

Poenget med kurset er at en familie skal lære noe og gjøre noe sammen. Kurset gir kunnskap og en ramme for å lære om nyttevekster og sopp på helgeturen eller bare ved å rusle rundt i nærområdet. Et eksemplar av boken Plukk, studér, spis er inkludert i kursavgiften, som er lav fordi vi har støtte fra både Sparebankstiftelsen DNB og Norsk Friluftsliv.

Man melder seg på som familie, deltar på et felles nettmøte midt i uken og får oppgaver og aktiviteter som skal gjennomføres innen søndag. «Rapporten» blir å fylle ut et enkelt Google Form-skjema og oppfordring til å sende inn bilder på mail.

Nettforedraget gir grunnkunnskapene. For nyttevekster får man en presentasjon av plantenes oppbygging og fotosyntesen, pluss en gjennomgang av noen vanlige matplanter og hvordan de kan brukes til mat. Tilsvarende er det for alger på tang- og tarekursene og for soppkursene som vi utvikler nå. Foredraget tar en skoletime og det vil være anledning til å stille spørsmål. Vi bruker Google Meet som kanal.

Aktivitetene blir å gjenkjenne et utvalg planter/alger/sopp og å lage en helt enkel matrett med en eller flere av dem. Vi vil oppfordre til å lage maten utendørs, men det kan også gjøres hjemme på kjøkkenet. Aktivitetene rapporteres på et Google Formskjema og alle får diplom når vi har fått rapporten.